Podmienky ubytovania

Mačička musí mat :

potvrdenie o zdravotnom stave nie staršie ako 3 dni a ošetrené voči vonkajším a vnutorným parazitom Frontline combo, Advocate.
Bez potvrdenia zvieratá nepreberáme.Nutné doložiť potvrdenie.
Ak nebude predložené potvrdenie o ošetrení voči parazitom povinne každému aplikujeme prostriedky na náklady majiteľa. POPLATOK 15,- euro.

- výborný zdravotný stav a kondíciu

- platné očkovania minimálne trojkombináciou a očkovanie proti besnote nie staršie ako jeden rok

- spolu s mačičkou sa odovzdáva veterinárny očkovací preukaz, ktorý zostáva počas pobytu mačičky v hoteli

- pred ubytovaním je spísaná medzi prevádzkovateľom a majiteľom mačičky zmluva o ubytovaní

*

Cat must have:

certificate of health not older than 3 days and treated against external and internal parasites FRONTLINE, Advocate.
Certificate is needed. We do not accept animals without certificate.
Unless a certificate of treatment against parasites is not documented, any necessary funds  are at the expenses of the owner. CHARGE is 15, – Euro.

Conditions:

- Excellent health and fitness

- Valid minimum triple vaccination and rabies vaccination not longer than one year from vaccination of animal.

- Along with kitty stays its veterinary vaccination license, which remains along the stay in hotel.

- Before check in of animal contract of accommodation between the  owner of animal and owner of cat-hotel is contracted.

 

V prípade ak mačička nebude spĺňat všetky náležitosti spojené s ubytovaním vyhradzujem si právo rezerváciu zrušiť, alebo  mačičku neubytovať .

 

Úhrada za ubytovanie sa platí celá vopred pri ubytovaní.

 

Ubytujeme aj drobné zvieratko, zajačika, škrečka, korytnačku.

 

Preberanie  mačičiek:

Od  7.00 – 9.00

Od 18.00 – 21.00

Je potrebné sa vopred dohodnúť telefonicky, alebo e-mailom. Možnosť individuálneho dohovoru prebratia zvieratka.

 

Pred ubytovaním je vhodné náš hotel navštívit spolu s mačičkou, aby sa oboznámila s prostredím.

 

Kapacita hotela je obmedzená, aby sme zaručili komfort a príjemné prostredie domácej atmosféry  je nevyhnutné si zabezpečiť rezerváciu miesta vopred a to:

- osobne

- telefonicky: 0915 955 007
0948 545 588

- e-mailom na : hotelmacicka@gmail.com

  Záväzná objednavka do Hotela mačička

             Poprosíme vyplniť a poslať s údajmi na Náš email. Odkaz :  Ubytovanie v Hoteli Macicka